Mùng 2 tháng 9 là Quốc khánh Việt Nam. Vào ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, một trong các tiền thân của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Mừng đất nước thêm tuổi mới! Chúc tất cả chúng ta đều bình an, khỏe mạnh. Chúc Việt Nam sớm chiến thắng đại dịch.

 

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'GROUP GROUP CONNECT SHARE SUCCESS INDEP INDEPENDENCE DAY HAPPY QUỐC KHÁNH viêt 76 NĂM 2/9/1975 2/9/2021 KỶ NIỆM 76 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG 8 VÀ QUỐC KHÁNH 2/9'